Komunikat 3/2019

Pelplin, 29.08.2019 r.

Komunikat nr 3/2019

Drodzy KSM-owicze!

1. Dzień Młodzieży w Piasecznie. Odbędzie się w sobotę 14 września pod hasłem „Być Bożym teraz!. Do uczestnictwa zapraszamy całą młodzież naszej diecezji, zwłaszcza KSM-owiczów. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej.

2. Święta naszych patronów. Wspomnienie św. Stanisława Kostki będziemy obchodzić 18 września, a bł. Karoliny Kózkówny 18 listopada. W te dni zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

3. Aktualizacja danych kontaktowych. W związku z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego prosimy o przesłanie informacji o aktualnej liczbie członków, a oddziały, w których nastąpiła zmiana Asystenta lub Prezesa oddziału także o ich dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon i adres e-mail). O te informacje prosimy do końca września.

4. Rezygnacja Małgorzaty Zakrzewskiej. Z dniem 30 września dotychczasowy Skarbnik Zarządu, Małgorzata Zakrzewska, rezygnuje z pełnionej funkcji. Do momentu wyborów uzupełniających obowiązki Skarbnika przejmie obecna Sekretarz Zarządu, Julia Łangowska.

5. X Marsz na Orientację w Zblewie. Odbędzie się 12 października. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej inicjatywie, która może być m. in. okazją do integracji z nowymi członkami oddziałów. Szczegółowe informacje prześlemy mailowo.

6. XIX Dzień Papieski. Przypada 13 października. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwa, apelu, wieczornicy itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II.

7. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie. W tym roku rekolekcje odbędą się w dniach od 21 do 24 października 2019 roku w Porszewicach (Archidiecezja Łódzka). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl, informacji udziela też Asystent Diecezjalny ks. Piotr Lipkowski. (tel. 505096404, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

8. Weekend dla Kandydatów. Do udziału zachęcamy wszystkich działających w KSM jak i tych, którzy przygodę z nim dopiero chcieliby rozpocząć. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat Stowarzyszenia oraz spędzenia czasu w gronie KSM-owiczów z całej diecezji. Odbędzie się w ZKiW w Pelplinie w dniach od 25 do 27 października. Koszt udziału wynosi 40zł. Zgłoszenia należy przesłać do 11 października na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w odpowiedzi wyślemy szczegóły na temat pobytu.

9. Szkolenie liderskie cz. I. Odbędzie się w ZKiW w Pelplinie w dniach od 25 do 27 października. Koszt udziału wynosi 40 złotych. Zgłoszenia należy przesłać do 11 października na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w odpowiedzi wyślemy szczegóły na temat pobytu. Szkolenie kierujemy do osób, które ukończyły Szkolenie przed przyrzeczeniem lub Weekend dla Kandydatów i chciałyby zdobyć nowe umiejętności pomagające w pracy w oddziale i parafii oraz poza nimi.

10. Szkolenie liderskie cz. II. Odbędzie się w ZKiW w Pelplinie w dniach od 25 do 27 października. Koszt udziału wynosi 40 złotych. Zgłoszenia należy przesłać do 11 października na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , w odpowiedzi wyślemy szczegóły na temat pobytu. Do udziału zapraszamy osoby po pierwszej części szkolenia liderskiego. Będzie to okazja między innymi do pogłębienia umiejętności pracy z młodzieżą.

11. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach do końca października. Termin prosimy uzgodnić z członkami Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

12. Pielgrzymka do Zabawy. Autokarowa pielgrzymka do Zabawy, miejsca kultu naszej patronki, bł. Karoliny Kózkówny, odbędzie się w dniach 8-9 listopada. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 października na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Szczegółowe informacje prześlemy mailowo, pytania prosimy kierować do Asystenta Diecezjalnego, ks. Piotra Lipkowskiego. (tel. 505096404, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

13. Przyrzeczenie KSM. Złożenie przyrzeczenia KSM w tym roku odbędzie się podczas Mszy św. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata dnia 24 listopada w Katedrze Pelplińskiej. Do złożenia przyrzeczenia zachęcamy wszystkich KSMowiczów, którzy ukończyli 16 lat i mają co najmniej półroczny staż w KSM oraz ukończyli Szkolenie przed przyrzeczeniem lub Weekend dla Kandydatów. Osoby chętne powinny przekazać zdjęcie legitymacyjne (wymiary 3.5 cm × 4.5 cm), opinię Księdza Asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej) oraz wnieść opłatę w wysokości 15 zł za odznakę i legitymację do końca października.

14. XXVIII Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach od 22 do 24 listopada w ZKiW w Pelplinie. Koszt udziału wynosi 40zł. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe przynajmniej dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). Liczymy też na obecność Księży Asystentów Oddziałów. Już teraz prosimy o zarezerwowanie tego terminu. W związku z tym, że udział w Zjeździe jest obowiązkiem statutowym sugerujemy, aby był on finansowany z funduszy oddziałowych.

15. Wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego XIV kadencji. Podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Diecezjalnego. Poszukujemy kandydatów gotowych zająć jedno z czterech wolnych miejsc. Członkostwo w Zarządzie Diecezjalnym to zarówno zaszczyt, jak i odpowiedzialność za funkcjonowanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w naszej diecezji. Polecamy w modlitwie członków KSM, prosząc o właściwe rozeznanie woli Bożej i odwagę do odpowiedzenia „Gotów” na potrzeby Stowarzyszenia. Niech wyrazem tej gotowości będą przemyślane kandydatury, na które czekamy do końca października.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

– pełna zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat),

– ukończone Szkolenie przed przyrzeczeniem lub Weekend dla Kandydatów,

– Przyrzeczenie KSM-owicza złożone najpóźniej 24.11.2019r.,

– dostarczenie opinii Kierownictwa i Asystenta Oddziału.

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zarządu Diecezjalnego.

16. Składki. Przypominamy o terminowym płaceniu składek członkowskich. Informujemy także, że w przypadku wniesienia opłaty za rok 2020 do końca stycznia 2020 roku wysokość składek będzie naliczana za jedenaście, a nie dwanaście miesięcy. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze Skarbnikiem.

Z KSM-owskim pozdrowieniem: GOTÓW!

Ks. Piotr Lipkowski                                            Kinga Bartoszewska

Asystent Diecezjalny                            Prezes Zarządu Diecezjalnego

Komunikat 1/2019

Pelplin, 11.04.2019 r.

 Komunikat nr 1/2019

 

Drodzy KSM-owicze!

 1. Rekolekcje zimowe KSM.Odbyły się w dniach 9 – 13 lutego 2019 roku
  w Garczegorzu. Wzięło w nich udział 60 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Rozważaliśmy temat: Ty druha we mnie masz! Sprawozdanie oraz zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za posługę i obecność. Zachęcamy do udziału w kolejnych formacyjnych spotkaniach KSM.
 2. Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Toruniu. Odbyła się w dniach 15 – 17 lutego. Naszą diecezję reprezentowały Aleksandra Samula, Kinga Bartoszewska, Krzysztof Bartoszewski, Małgorzata Zakrzewska, Dawid Konkel oraz ks. Piotr Lipkowski. Ten czas był czasem podejmowania decyzji dotyczących przyszłości KSM-u w Polsce i w naszych diecezjach, a także integracji międzydiecezjalnej i dzielenia się doświadczeniami. Podczas Sesji odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Krajowej Rady Stowarzyszenia, w wyniku których Tomasz Kasprzak z Archidiecezji Poznańskiej objął funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Na tę posługę życzymy błogosławieństwa Bożego.
 3. XI Turniej Siatkówki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. 23 lutego br. w tradycyjnie w Przodkowie odbył się Diecezjalny Turniej Siatkówki. W tym roku w rozgrywkach wzięły udział drużyny z jedenastu oddziałów. Pierwsze miejsce wywalczył KSM z Brus, drugie KSM Chojnice, a trzecie gospodarze turnieju. Podczas rozgrywek miało też miejsce spotkanie z księżmi asystentami. Wszystkim uczestnikom Turnieju gratulujemy zgodnej z zasadami KSM-owicza dbałości o zdrowie i rozwój fizyczny, księżom asystentom dziękujemy za obecność i zaangażowanie, a oddziałowi z Przodkowa za organizację tego wydarzenia.
 4. Rada Diecezjalna KSM. Odbyła się w dniach 8 - 10 marca w Pelplinie. Ten czas poświęciliśmy na formację tożsamościową, integrację i konkretną pracę nad rozwojem naszego diecezjalnego Stowarzyszenia. Dziękujemy oddziałom za aktywny udział w tym wydarzeniu.
 5. XXII Diecezjada KSM DP. W tym roku Diecezjada odbędzie się 11 maja w Chojnicach. Już teraz zachęcamy do zbierania drużyn. Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.
 6. Szkolenie liderów I stopnia. Pierwsza część dwustopniowego szkolenia liderskiego odbędzie się w dniach 24 - 26 maja 2019 roku w Pelplinie. Do udziału zachęcamy wszystkich KSM-owiczów, którzy pragną móc jeszcze lepiej posługiwać w naszym Stowarzyszeniu. Koszt uczestnictwa wynosi 30 złotych. Warunkiem przyjazdu jest wcześniejszy udział w Weekendzie dla Kandydatów lub szkoleniu przed przyrzeczeniem. Zgłoszenia przyjmujemy do 10 maja na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 7. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN. Na stronie Fundacji dla Młodzieży (www.fundacja.ksm.org.pl) dostępna jest aplikacja ułatwiająca rozliczenie PIT.
 8. Składki. Przypominamy o terminowym płaceniu składek członkowskich, których wysokość wynosi 12 złotych rocznie od członka. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze Skarbnikiem Zarządu Małgorzatą Zakrzewską.

Podpisano:

Ks. Piotr Lipkowski - Asystent Diecezjalny

Kinga Bartoszewska - Prezes Zarządu Diecezjalnego

Komunikat 4/2018

Pelplin, 7.12.2018 r.

                                                                                                                Komunikat nr 4/2018

 

Drodzy KSM-owicze!

1. XXVII Zjazd Diecezjalny KSM  Diecezji Pelplińskiej. Zjazd odbył się w dniach 23-25 listopada 2018 r. w Pelplinie. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Diecezjalnego XIV kadencji oraz zadecydowano o tematach rekolekcji zimowych i letnich KSM DP. W święto patronalne KSM, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 16 osób złożyło przyrzeczenie w Katedrze Pelplińskiej.  Uczestnikom Zjazdu dziękujemy za wspólną pracę na rzecz naszego Stowarzyszenia.

2. Zarząd Diecezjalny XIV kadencji. Spośród członków Zarządu Diecezjalnego Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna w dniu 5 grudnia prezesem mianował Kingę Bartoszewską. Pozostałe funkcje w Zarządzie objęli: Bogna Haftka – zastępca prezesa, Małgorzata Zakrzewska – skarbnik, Julia Łangowska – sekretarz, Krzysztof Bartoszewski - delegat na Krajową Radę. Opiekunami poszczególnych okręgów zostali: okręg chojnicki – Małgorzata Zakrzewska; okręg kartuski – Bogna Haftka i Krzysztof Bartoszewski; okręg starogardzki – Julia Łangowska; okręg tczewski – Kinga Bartoszewska.

3. Organizacja roku 2019. Kalendarz pracy na rok 2019 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.

4. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Zespole Szkół w Garczegorzu, w parafii św. Marii Magdaleny. Termin: 9-13 lutego 2019 r. Temat brzmi „Ty druha we mnie masz”. Koszt rekolekcji wynosi 90 zł. Dla członków oddziałów, które mają uregulowane składki za rok 2019 oraz rodzeństw jest on obniżony o 10 zł.

Imienne zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 25 stycznia 2019 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłanie karty uczestnictwa. Do tego czasu należy też uiścić przedpłatę w wysokości 40 zł na numer konta podany w stopce. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do uczestnictwa KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Ilość miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Niech ferie zimowe będą dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM.

5. Składki. Przypominamy o zaległych składkach tym, którzy nie uregulowali należności za rok 2018. Płacenie składek jest obowiązkiem statutowym oraz wyrazem odpowiedzialności za całość Stowarzyszenia.

Istnieje możliwość skorzystania ze zniżki przy opłacaniu składek za rok 2019, jeśli zostaną one uregulowane do końca stycznia – wówczas koszt zostanie obniżony o kwotę należną za jeden z dwunastu miesięcy.

Numer naszego rachunku bankowego: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Małgorzatą Zakrzewską.

6. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz KSM DP. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

 

             Ks. Piotr Lipkowski                                                                         Kinga Bartoszewska

               Asystent Diecezjalny                                                             Prezes Zarządu Diecezjalnego

 

Komunikat 2/2018

Pelplin, 16.09.2018 r.

                                                                                                                              Komunikat nr 2/2018

 

Drodzy KSM-owicze!

 

 1. Rekolekcje letnie KSM. Odbyły się w dniach 30 czerwca - 8 lipca br. w Sierakowicach. Przeżywaliśmy je w gronie 41 osób pod hasłem „Baby, ach,te baby!/Gdzie ci mężczyźni?”. Za ten czas formacji i odpoczynku składamy serdeczne Bóg zapłać.

 2. Święta naszych patronów. Wspomnienie św. Stanisława Kostki obchodziliśmy 18 września, a bł. Karoliny Kózkówny będziemy obchodzić 18 listopada. W ten dzień zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

 3. XVIII Dzień Papieski. Przypada 14 października. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwa, apelu, wieczornicy itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II.

 4. Weekend dla Kandydatów. Do udziału zachęcamy wszystkich działających w KSM jak i tych, którzy przygodę z nim chcieliby rozpocząć. Będzie to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy na temat Stowarzyszenia oraz spędzenia czasu w gronie KSM-owiczów z całej diecezji. Odbędzie się w Pelplinie od 26 do 28 października. Koszt udziału wynosi 40zł. Zgłoszenia należy przesłać 12 października na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 5. Przyrzeczenie KSM. Złożenie przyrzeczenia KSM w tym roku odbędzie się podczas Mszy św. w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata dnia 25 listopada w Pelplińskiej. Do złożenia przyrzeczenia zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM), którzy wzięli udział w szkoleniu przed przyrzeczeniem lub w Weekendzie dla Kandydatów. Osoby zainteresowane powinny przekazać zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm), opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej) oraz wnieść opłatę w wysokości 10 zł za odznakę i legitymację do końca października.

 6. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie. W tym roku rekolekcje odbędą się w dniach od 22 do 25 października 2017 roku w Porszewicach (Archidiecezja Łódzka). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl.

 7. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach do końca października. Termin prosimy uzgodnić z członkami Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

 8. XXVII Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach od 23 do 25 listopada w Pelplinie. Koszt udziału wynosi 30zł. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). Już teraz prosimy o zarezerwowanie tego terminu. W związku z tym, że udział w Zjeździe jest obowiązkiem statutowym sugerujemy, aby był on finansowany z funduszy oddziałowych.

 9. Zarząd Diecezjalny XIV kadencji. Podczas Zjazdu Diecezjalnego odbędą się wyboru do Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej. Wszystkich, którzy dobrze czują się w KSMie,  pragną rozwijać się i pełniej angażować w życie Stowarzyszenia zachęcamy do kandydowania. Zgłoszenia wraz z opiniami ks. asystenta i oddziału należy przesłać do końca października. W razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktowania się się z obecnymi członkami Zarządu.

 10. Aktualizacja danych kontaktowych. W związku z rozpoczęciem nowego roku formacyjnego prosimy oddziały, w których nastąpiła zmiana asystenta lub prezesa oddziału o przesłanie aktualnych danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail). Jeżeli zmianie uległa liczba członków, prosimy o przekazanie jej. Informacje należy przesłać do końca września.

 11. Składki. Przypominamy o terminowym płaceniu składek członkowskich. Informujemy także, że w przypadku wniesienia opłaty za rok 2019 do końca stycznia wysokość składek będzie naliczana za jedenaście, a nie dwanaście miesięcy. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu ze Skarbnikiem Zarządu Diecezjalnego Natalią Kuchtą ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).

Z KSM-owskim pozdrowieniem

GOTÓW!

 

 

            Ks. Piotr Lipkowski                                                                  Kinga Bartoszewska

         Asystent Diecezjalny                                                     Prezes Zarządu Diecezjalnego

Komunikat 1/2018

Pelplin, 17.02.2018 r.

                                                                                                                              Komunikat nr 1/2018

 

Drodzy KSM-owicze!

 1. Rekolekcje zimowe KSM. Odbyły się w dniach 27 - 31 stycznia 2018 roku w Chojnicach. Wzięło w nich udział 61 członków i sympatyków Stowarzyszenia. Rozważaliśmy temat: Do wyższych rzeczy jestem stworzony! Sprawozdanie oraz zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej. Dziękujemy za posługę i obecność. Zachęcamy do udziału w kolejnych formacyjnych spotkaniach KSM.
 2. Rada Diecezjalna KSM. Odbędzie się w dniach 9 - 11 marca 2018 roku w Pelplinie. Do udziału serdecznie zapraszamy prezesów i delegatów oddziałów. Koszt udziału w Radzie to 40 zł. Imienne zgłoszenia należy kierować do 23 lutego na nasz adres mailowy. Przypominamy o odpowiedzialności za całość Stowarzyszenia, której wyrazem jest m. in. aktywne uczestnictwo w spotkaniach diecezjalnych. Z tego powodu sugerujemy, by udział w Radzie finansowany był z funduszy oddziałowych.
 3. Szkolenie liderów I stopnia. Pierwsza część dwustopniowego szkolenia liderskiego odbędzie się w dniach 20 - 22 kwietnia 2018 roku w Pelplinie. Koszt uczestnictwa wynosi 40 złotych. Warunkiem przyjazdu jest wcześniejszy udział w Weekendzie dla Kandydatów lub Szkoleniu przed przyrzeczeniem. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 kwietnia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 4. XXXIII Światowy Dzień Młodzieży. Tradycyjnie w Niedzielę Palmową (25 marca) w Kościerzynie odbędą się diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży. W tym roku spotkajmy się pod hasłem: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Liczymy na liczną obecność KSM-owiczów w tym wydarzeniu. Zachęcamy do zabrania KSM-owych flag, koszulek i innego zaznaczenia naszego udziału.
 5. 1% dla KSM. Przypominamy, że istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszego Stowarzyszenia. W tym celu w odpowiednich rubrykach należy wpisać numer KRS 0000339553 z dopiskiem KSM PELPLIN. Na stronie Fundacji dla Młodzieży (www.fundacja.ksm.org.pl) dostępna jest aplikacja ułatwiająca rozliczenie PIT.

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

 

            Ks. Piotr Lipkowski                                                                  Kinga Bartoszewska

         Asystent Diecezjalny                                                     Prezes Zarządu Diecezjalnego