Komunikat nr 5/2012

Pelplin, 15 grudnia 2012 r.
Komunikat nr 5/2012

 Drodzy KSM-owicze!

1. XXI Zjazd Diecezjalny KSM. Odbył się w dniach 23 - 25 listopada 2012 r. w Pelplinie. Uczestniczyło w nim 46 osób z 22 oddziałów i kół. W czasie Zjazdu zostały przeprowadzone wybory do Zarządu Diecezjalnego na XI kadencję. Wybrano Zarząd: Bogna Haftka (Tczew, par. św. Józefa), Weronika Kuczkowska (Sierakowice, par. św. Jana Chrzciciela), Sebastian Jaworski (Tczew, par. św. Józefa), Aleksandra Samula (Tczew, par. św. Józefa). W święto patronalne KSM, uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 25 osób złożyło przyrzeczenie w Katedrze pelplińskiej. Uczestnikom Zjazdu bardzo dziękujemy za wspólną pracę dla dobra rozwoju naszego Stowarzyszenia. Oddziały, które nie uczestniczyły w Zjeździe prosimy o uzupełnienie dokumentacji (przesłanie sprawozdań rocznych, programu formacyjnego i ankiet) do dnia 12 stycznia 2013 r. Kalendarz pracy na rok 2013 dostępny jest na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Prosimy o zapoznanie się z nim i zarezerwowanie sobie czasu na wydarzenia diecezjalne. Przypominamy, że są one ważnym elementem formacji KSM-owicza i pomagają w tworzeniu jedności naszego Stowarzyszenia.

2. XX-lecie KSM w Diecezji Pelplińskiej. Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznego Zjazdu były obchody XX-lecia działalności KSM w Diecezji Pelplińskiej. Wspólnie dziękowaliśmy podczas Mszy Świętej za otrzymane łaski i dobra. Uroczysta gala była świadectwem naszej dotychczasowej pracy i formacji. Jubileuszowy bal z zaproszonymi gośćmi był zwieńczeniem naszego świętowania. Wszystkim uczestnikom, gościom i członkom Stowarzyszenia, serdecznie dziękujemy za przybycie tego dnia do Pelplina.

3. Rekolekcje zimowe. Odbędą się w Starogardzie Gdańskim (Zespół Szkół Ekonomicznych) w dniach od 8 do 12 lutego 2013 r. Podczas rekolekcji rozważać będziemy temat: „Wiara Piotra, mądrość Pawła, miłość Jana”. Koszt rekolekcji wynosi 90 zł. Imienne zgłoszenia oraz przedpłatę w wysokości 50 zł należy przesłać najpóźniej do 1 lutego 2013 r. na adres mailowy Zarządu Diecezjalnego (patrz stopka) albo telefonicznie do Aleksandry Samuli (668 500 641). Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach wszystkich KSM-owiczów oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Niech czas ferii zimowych będzie dla nas czasem spotkania z Panem Bogiem przeżytym w diecezjalnej wspólnocie KSM. Prosimy o terminowe zgłaszanie uczestników! Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie odesłanie karty uczestnictwa. Serdecznie zapraszamy!

 

W tę piękną noc z całego serca życzymy
życia wypełnionego radością, pokojem i miłością,
aby doświadczając na co dzień Bożej obecności, móc stać się, 
w środowisku swojego życia, prawdziwym świadkiem Tego, 
który przyjął ludzkie ciało i zamieszkał pośród nas. 
Niech Maryja, Matka pięknej miłości, otacza nas nieustannie 
swoją macierzyńską opieką.

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Aleksandra Samula - Prezes Zarządu Diecezjalnego

Komunikat nr 4/2012

Pelplin, 29 października 2012 r.
Komunikat nr 4/2012

Drodzy KSM-owicze!

Serdecznie zapraszamy na XXI Zjazd Diecezjalny, który odbędzie się w dniach 23 ‑ 25 listopada br. w Pelplinie (Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sambora 5). Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w diecezji (Statut §33). Podczas tego corocznego spotkania omówimy i podejmiemy decyzje dotyczące działalności naszego Stowarzyszenia na kolejny rok. Każdy oddział parafialny i koło środowiskowe powinny być reprezentowane przez dwie osoby: prezesa i delegata wybranego przez walne zgromadzenie.

Na Zjazd należy przywieźć: roczne sprawozdanie z pracy oddziału/koła (wzór tego sprawozdania znajduje się na naszej stronie internetowej), propozycje pracy (program formacyjny i program działania). Podczas Zjazdu wybierzemy także tematy rekolekcji zimowych i letnich na rok 2013 – propozycje należy przesłać wcześniej drogą mailową lub dostarczyć na Zjeździe. Oddziały, które nie uregulowały składek zobowiązane są uczynić to na Zjeździe lub wpłacić należność na konto KSM Diecezji Pelplińskiej. Przypominamy także o możliwości nabycia podczas Zjazdu materiałów KSM-owskich (Podręcznik, Statut, Regulaminy, Śpiewnik itp.).

W tym roku podczas Zjazdu odbędą się wybory do Zarządu Diecezjalnego na XI kadencję. W związku z tym, że zgłosiło się tylko 4 kandydatów na 7 funkcji, czekamy na zgłoszenia osób odpowiedzialnych, które chcą wziąć na swoje barki ciężar pracy i kierowania Stowarzyszeniem w diecezji. Kandydatami do Zarządu są: Bogna Haftka (Tczew, par. św. Józefa), Sebastian Jaworski (Tczew, par. św. Józefa), Weronika Kuczkowska (Sierakowice) i Aleksandra Samula (Tczew, par. św. Józefa).

Zgłoszenia imienne na Zjazd oraz kandydatów do Zarządu Diecezjalnego prosimy przesyłać do 16 listopada na adres mailowy lub telefonicznie do Prezes Zarządu Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).

Koszt pobytu wynosi 40 zł/os. Przypominamy o zabraniu przyborów osobistych, śpiwora i obuwia zmiennego. Rozpoczęcie Zjazdu w piątek, ok. godz. 17.00. Recepcja czynna od godz. 16.00.

Ważną częścią Zjazdu będą uroczyste obchody XX-lecia KSM w Diecezji Pelplińskiej (24 listopada). Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia, sympatyków oraz księży asystentów, którzy wspólnie pragną przeżyć tą uroczystość. Dla osób biorących udział tylko w obchodach XX-lecia koszt uczestnictwa wynosi 20 zł/os. Rozpoczęcie o godz. 14.30, Mszą Świętą w kaplicy św. Barbary w Wyższym Seminarium Duchownym. Następnie odbędzie się uroczysta gala w Bibliotece Diecezjalnej. Całość obchodów zakończy bal w Zespole Szkół nr 1 w Pelplinie (ul. Sambora 5).

W niedzielę, 25 listopada, w święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży – Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – zapraszamy do Pelplina wszystkich KSM-owiczów wraz z księżmi asystentami na wspólne świętowanie tego dnia. Rozpoczęcie o godz. 10.00 uroczystą Mszą świętą, podczas której członkowie Stowarzyszenia złożą uroczyste przyrzeczenie.          

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

Podpisali:

Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Aleksandra Samula - Prezes Zarządu Diecezjalnego

Komunikat nr 3/2012

Białogóra, 1 września 2012 r.
Komunikat nr 3/2012

 

Drodzy KSM-owicze!

1. Rekolekcje letnie KSM. Odbyły się w dniach 2 - 10 lipca br. w Dziemianach. Uczestniczyły w nich 42 osoby z 9 oddziałów. Hasłem tych dni było Jezus Chrystus- poznajmy się! Podsumowanie i zdjęcia są dostępne na naszej stronie internetowej: www.pelplin.ksm.org.pl. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo i wspólnie spędzony czas oraz zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach formacyjnych.

2. Święta naszych patronów. Św. Stanisława Kostki. 18 września (wtorek) i bł. Karoliny Kózkówny 18 listopada (niedziela). Tego dnia zachęcamy do aktywnego włączenia się w obchody w parafiach (uroczysta oprawa Mszy św., przygotowanie dodatkowego nabożeństwa i inne inicjatywy).

3. XII Dzień Papieski. Przypada 14 października. Dzień ten będziemy przeżywać pod hasłem Jan Paweł II – papież rodziny. Tego dnia odbędzie się zbiórka pieniędzy organizowana przez Fundację Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej, pochodzącej z ubogich środowisk młodzieży. Zachęcamy do organizacji wraz z innymi zrzeszeniami świeckich w parafii spotkania, np. nabożeństwo, apel, wieczornica itp., które będą wyrazem pamięci i wdzięczności za pontyfikat bł. Jana Pawła II.

4. Ogólnopolskie rekolekcje kapłańskie - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza księży do wzięcia udziału w rekolekcjach prowadzonych przez ks. Stanisława Chodźko wieloletniego asystenta KSM Diecezji Siedleckiej. Rekolekcje odbędą się w dniach 22-25 października w Diecezjalnym Centrum Kultury, w miejscowości Zamek Bierzgłowski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2, w diecezji toruńskiej. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.ksm.org.pl.

5. Szkolenie kandydatów przed przyrzeczeniem. Zachęcamy wszystkich członków zwyczajnych i juniorów (ukończone 16 lat i co najmniej półroczny staż w KSM; patrz też Statut KSM §18 i §20) do uroczystego złożenia przyrzeczenia KSM. Aby dobrze przygotować się do tego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie, które odbędzie się w dniach 26-28 października w Pelplinie, ul. Starogardzka 5. Należy przywieźć ze sobą zdjęcie legitymacyjne (o wymiarach 3.5 cm × 4.5 cm) oraz opinię ks. asystenta i kierownictwa oddziału (zgodnie z wytycznymi na naszej stronie internetowej). Opłata wynosi 40 zł: 20 zł za pobyt i 20 zł za znaczek i legitymację. Zgłoszenia należy przesłać do 19 października na nasz adres mailowy lub telefonicznie do Aleksandry Samuli (tel. 668 500 641).

6. Rada Okręgu. Przypominamy o obowiązku zorganizowania spotkań w swoich okręgach przed Zjazdem Diecezjalnym KSM. O terminach spotkań poinformujcie członków Zarządu Diecezjalnego, aby umożliwić im uczestnictwo w spotkaniu.

7. XXI Zjazd Diecezjalny. Tegoroczny Zjazd Diecezjalny odbędzie się w dniach 23-25 listopada w Pelplinie. Zjazd Diecezjalny jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, a składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów i kół w diecezji. Zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe dwóch przedstawicieli każdego oddziału i koła (prezesa i delegata wybranego przez Walne Zgromadzenie Oddziału). Ze względu na zbliżające się wybory do Zarządu Diecezjalnego czekamy na zgłoszenia kandydatów. Termin zgłoszeń upływa 21 października.

8. XX-lecie KSM w Diecezji Pelplińskiej. Podczas tegorocznego Zjazdu Diecezjalnego pragniemy wspólnie przeżyć XX-lecie pracy formacyjnej i organizacyjnej naszego Stowarzyszenia. Ufamy, że będzie to święto nas wszystkich. Okolicznościowe zaproszenie do wszystkich oddziałów przekażemy w odrębnym komunikacie. Już teraz prosimy o mobilizację i liczny, osobisty udział członków Stowarzyszenia wszystkich oddziałów i kół.

9. Ankieta. Aby dobrze przygotować roczne sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, do komunikatu dołączona jest ankieta. Prosimy o jej uzupełnienie i odesłanie na nasz adres mailowy do 26 października lub przekazanie na szkoleniu kandydatów przed przyrzeczeniem. Na ankiecie prosimy także podać adresy mailowe Prezesa i Ks. Asystenta oddziału.

10. Akcja Stary Telefon. Przypominamy o akcji Stary Telefon, która ma na celu ochronę środowiska, wsparcie krajów trzeciego świata oraz pozyskanie środków na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia. Telefony i inne akcesoria można przywozić np. na zjazdy, rekolekcje, szkolenia i inne inicjatywy.


Z KSM-owskim pozdrowieniem
GOTÓW!

 Podpisali:
Ks. Antoni Bączkowski - Asystent Kościelny
Aleksandra Samula - Prezes

Nowe Forum

Z dniem 7 maja (o godz. 00.00) rozpoczęło swoje działanie nowe forum Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej.

Głównym celem funkcjonowania forum jest zwiększenie poziomu komunikacji między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi KSM DP. Stworzenie "miejsca", w którym członkowie Stowarzyszenia mogą wyrazić swoje oczekiwania, opinie i uwagi dotyczące organizowanych inicjatyw, a tym samym przyczynić się do podniesienia ich standardu; "miejsca" gdzie można umieszczać materiały formacyjne, które są niezbędne do funkcjonowania każdego oddziału/koła KSM.

Zgodnie z ustaleniami Rady Diecezjalne forum będzie podzielone na następujące bloki tematyczne:

Ogłoszenia

 • Ogłoszenia Zarządu Diecezjalnego. Ogłoszenia mogą umieszczać tylko administratorzy, a komentować i zadawać pytania dotyczące ogłoszeń mogą wszyscy zalogowani użytkownicy;
 • Pozostałe Ogłoszenia. Ogłoszenia mogą umieszczać wszyscy zalogowani użytkownicy, ale widoczne są one, dopiero po zatwierdzeniu przez któregoś z administratorów (ochrona przed spamem);

W pozostałych działach mogą pisać wszyscy zalogowanie użytkownicy, za wyjątkiem poddziału Uwagi Techniczne, w którym mogą pisać również niezalogowani.

Duchowość

 • Konspekty. Tutaj można umieszczać konspekty, plany, sprawozdania z przeprowadzonych spotkań formacyjnych. Uwaga: na forum nie można umieścić pliku z konspektem, ale można go wysłać pod adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . W odpowiedzi na mail z załączonym konspektem, zostanie przesłany link do pliku, który należy umieścić na forum, pod krótkim opisem realizowanego tematu.
 • Zastanówmy się... Miejsce gdzie można zadać pytanie dotyczące wiary, funkcjonowania Stowarzyszenia... takie pytanie rozpoczyna dyskusję, która powinna wyłonić właściwą odpowiedź.

Wydarzenia

 • Zjazdy i Rady Diecezjalne
 • Rekolekcje
 • Szkolenia
 • Zawody sportowe
 • Pozostałe wydarzenia
Każdy z poddziałów jest miejscem gdzie można wyrazić swoje oczekiwania, uwagi, wnioski dotyczące poszczególnych wydarzeń. Każda uwaga jest niezwykle cenna!

 Wydarzenia w okręgach

Ten dział powstał, po to by usprawnić komunikację między oddziałami w ramach danego okręgu. We wstępie do każdego wątku dobrze jest umieścić informację, jakiego okręgu wątek dotyczy

Inne

 • Pogadanki. Każdy temat jest dobry, by poprowadzić rozmowę na poziomie.
 • Uwagi techniczne. Dział opinii użytkowników o forum i stronie www.pelplin.ksm.org.pl .Jeśli uważasz, że jakieś ograniczenie jest niepotrzebne, bądź powinno być nałożone, to warto napisać; brakuje jakiegoś działu, jeśli nie możesz w jakieś części forum umieścić nowego wątku albo komentarza, to również napisz! Od ilości uwag zależy funkcjonalność forum.

Ponadto do czasu (i pewien czas po) XX lecia KSM DP będzie funkcjonować poddział
XX lecie KSM DP
działu Wydarzania. Można w nim wyrazić sugestie dotyczące tego ważnego wydarzenia, przeczytać informacje Zarządu i wstawić informacje organizacyjne.

Uwaga. Każdy z KSMowiczów otrzymał na chrzcie imię, które warto podać jako część nazwy użytkownika.

Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie - Gotów?

Komunikat nr 2/2012

Pelplin, 08 czerwca 2012 r.
Komunikat nr 2/2012

 

Drodzy KSM-owicze!

1. Zmiana w składzie Zarządu Diecezjalnego KSM. Informujemy, że Agata Borowiak zrezygnowała z pełnienia funkcji w Zarządzie Diecezjalnym. Opiekunem okręgu starogardzkiego został Przemysław Bednarski.

2. Rada Diecezjalna KSM. Odbyła się w dniach 8 - 10 kwietnia br. w Pelplinie. Uczestniczyło w niej 19 osób z 14 oddziałów.Na spotkaniu podjęto przygotowanie obchodów XX-lecia KSM w diecezji. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i twórczą pracę organizacyjną.

3. IV Rajd Rowerowy KSM. Odbył się w dniach 30 kwietnia – 3 maja br. pod hasłem: Tam wszystko się zaczęło. Uczestniczyło w nim 15 osób Trasa przebiegała ze Starogardu Gdańskiego (par. św. Wojciecha), przez Pelpin, Piaseczno, Gniew do Tczewa (par. św. Józefa). Wszystkim uczestnikom dziękujemy za trud i wspólnie spędzony czas, a darczyńcom za wsparcie zarówno duchowe jak i materialne.

4. XV Diecezjada KSM. W tym roku odbyła się w Chojnicach (par. św. Matki Boskiej Fatimskiej). W zawodach uczestniczyło 9 zastępów. Zaszczytne pierwsze miejsce wywalczył łączony zespół z Lubichowa i Tczewa (par. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata), drugie zajęli gospodarze, a na najniższym stopniu podium uplasowała się grupa z Pinczyna. Organizatorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i perfekcyjne przygotowanie, a uczestnikom za liczną obecność.

5. Szkolenie Liderów III stopnia. Odbędzie się w dniach 22-24 czerwca br. w Pelplinie na ul. Starogardzkiej 5. Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu osoby, które ukończyły 2 stopień szkolenia. Zgłoszenia przyjmuje prezes Aleksandra Samula do dnia 15 czerwca. Koszt szkolenia wynosi 20 zł/os.

6. Letnie rekolekcje KSM DP. Odbędą się w dniach 2 – 10 lipca br. w Dziemianach. Temat tegorocznych rekolekcji to: Jezus Chrystus - poznajmy się! Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich członków oraz sympatyków Stowarzyszenia, którzy ukończyli 14 lat. Koszt uczestnictwa wynosi 150 zł/os., a termin zgłoszeń upływa 22 czerwca br. Ilość miejsc ograniczona! Prosimy o wpłacenie przedpłaty w wysokości 50 zł na konto KSM w diecezji (18 1160 2202 0000 0000 5342 0223).

7. Wakacje z Wartościami 2012. Poza spotkaniami diecezjalnymi zachęcamy do uczestnictwa w wakacyjnych inicjatywach ogólnopolskich organizowanych przez Prezydium Krajowej Rady KSM. Jest to znakomita okazja do wymiany doświadczeń z KSM-owiczami z całej Polski. Wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.ksm.org.pl. Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Zarządu Diecezjalnego.

8. Materiały formacyjne. Przypominamy, że istnieje możliwość nabycia materiałów formacyjnych. Są one wsparciem w przygotowywaniu pracy oddziału i powinny one znaleźć się w biblioteczce każdego oddziału KSM. Zainteresowanych ich zakupem prosimy o kontakt ze skarbnikiem ZD Sebastianem Jaworskim (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel.: 785 205 700).

9. Strona internetowa. Przypominamy, że wszystkie aktualne informacje dotyczące działania KSM w diecezji dostępne są na stronie www.pelplin.ksm.org.pl. Znajduje się tam także odnośnik do nowego forum, które może stać się miejscem wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy oddziałami.

Z KSM-owskim pozdrowieniem:

GOTÓW!

 

            /Ks. Antoni Bączkowski/                                      /Aleksandra Samula/

                   Asystent Kościelny                                         Prezes Zarządu Diecezjalnego