Rekolekcje zimowe w Garczegorzu

W dniach od 9 do 13 lutego 2019 r. w Garczegorzu odbyły się rekolekcje zimowe Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej pod hasłem: “Ty druha we mnie masz”. Wzięło w nich udział 60 osób.

W sobotę do późnego popołudnia kadra wyglądała uczestników. Po przyjeździe wszystkich przez odśpiewanie hymnu KSM i powitanie wszystkich przybyłych Zarząd Diecezjalny i  wspomagających ich liderów rozpoczęliśmy rekolekcje. Ważnym punktem było nabożeństwo pokutne, podczas którego wszyscy mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Po nim nadszedł czas na podział na zastępy, w których odmówiliśmy modlitwy wieczorne.

Każdego dnia rekolekcji mogliśmy cieszyć się wspólnymi posiłkami i modlitwami, pracą w zastępach i wspólnie przeżywać Mszą Świętą.

W niedzielę rano, przed Eucharystią, skupiliśmy się na relacjach, dzięki którym możemy budować przyjaźń. Reszta dnia poświęcona była na integrację. Wszyscy dobrze się bawiliśmy oraz mieliśmy okazję bliżej się poznać dzięki grom, zabawom sportowym oraz tańcom. Wieczorem, podczas “pogodnego wieczoru”, uczestnicy zaprezentowali scenki o tym, jak budować relacje. Po wszystkich wystąpieniach przyszedł czas na niespodziankę:  kadra przedstawiła swój poradnik, jak nawiązać dobre stosunki z prowadzącymi rekolekcje. Na koniec dnia zastępy mogły porównać swoją wiedzę w zakresie wiary i znajomości Pisma Świętego podczas quizu.

Poniedziałek był dniem poświęconym przyjaźni z drugim człowiekiem. Po burzliwych dyskusjach w zastępach na uczestników czekał tak zwany “team building”, którego celem było jeszcze silniejsze zżycie się uczestników. Po wyczerpujących zadaniach zarówno fizycznych, jak i intelektualnych mogliśmy podziwiać reklamy przyjaźni stworzone przez wszystkie zastępy. Dzień zakończyliśmy wspólnym karaoke.

Wtorkową pracę w zastępach poświęciliśmy rozważaniom na temat przyjaźni z Bogiem. Na koniec każdy z nas napisał osobisty list do Boga, naszego przyjaciela. Po obiedzie kadra przez grę “Sąsiedzi”, sprawdziła, jak dobrze uczestnicy znają siebie nawzajem. Wieczorem odbyła się tradycyjna potupajka. Po wspólnej zabawie i tańcach udaliśmy się do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu.

W środę przyszedł czas na zakończenie rekolekcji. Po wysprzątaniu szkoły zebraliśmy się na uroczystym zakończeniu. Odśpiewaliśmy hymn Stowarzyszenia i podziękowaliśmy wszystkim, dzięki którym nasze spotkanie mogło się odbyć. Po błogosławieństwie, udzielonym nam przez ks. Piotra Lipkowskiego udaliśmy się z powrotem do naszych domów.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, dzięki którym rekolekcje mogły się odbyć, a zwłaszcza ks. proboszczowi Czesławowi Kuberze, dyrektor szkoły, w której gościliśmy, p. Alicji Guźniczak, wszystkim pracownikom tej placówki i wszystkim darczyńcom, którzy nas wspomogli.

 

Agnieszka Dzięgielewska

Lider Diecezjalny KSM DP

Link do galerii zdjęć

 

Tożsamość jutra - Chojnice

17 grudnia 2018 roku odbyła się w naszej diecezji kolejna projekcja filmu „Tożsamość 1918-2018” w ramach projektu „Tożsamość jutra!”. Projekcja miała miejsce w Zespole Szkół Katolickich w Chojnicach. Wzięło w niej udział kilkadziesiąt osób.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tożsamość jutra w Tczewie

W sobotę 8 grudnia w parafii św. Józefa w Tczewie odbyła się projekcja filmu „Tożsamość 1918-2018”, której towarzyszyła debata na temat: „Tożsamość: wczoraj – była, dziś – może jest, jutro – czy będzie?”. Wzięło w niej udział kilkunastu uczestników oraz zaproszeni goście: pan Sebastian Marciniak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Katolickich w Tczewie oraz ks. Antoni Dunajski – proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie. Pragniemy serdecznie podziękować prelegentom za ciekawe ujęcie tematu. Mamy nadzieję, że spotkanie przyczyniło się do ożywienia ducha patriotyzmu w miejscowej społeczności.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

XXVII Zjazd Diecezjalny

Zjazd Diecezjalny

 

W dniach 23-25 listopada br. w Pelplinie odbył się XXVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 oddziałów i kół. Tradycyjnie termin Zjazdu pokrywał się ze świętem patronalnym naszego Stowarzyszenia – Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.

          Zjazd rozpoczęliśmy wspólną Mszą Świętą. Po posiłku duchowym przyszedł czas na fizyczny – w Zespole Szkół nr 1, gdzie spędziliśmy ten weekend, zjedliśmy smakowitą kolację, a następnie wzięliśmy udział w grach i zabawach integracyjnych, by lepiej się poznać. Tego wieczoru przestawiono też sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Zarządu Diecezjalnego przez ubiegły rok, omówiono także część akcji, w które nasze Stowarzyszenie zaangażowało się lub uczyni to w najbliższym czasie.

          W sobotę po wspólnej modlitwie i śniadaniu przeszliśmy do dalszej części obrad. W tym roku zakończyła się XIII kadencja Zarządu Diecezjalnego. Zjazd udzielił ustępującym absolutorium i w tajnym głosowaniu wybrał Zarząd na kadencję XIV. W pierwszej turze najwięcej głosów uzyskali Kinga Bartoszewska, Bogna Haftka i Krzysztof Bartoszewski. Spośród tych trzech osób ksiądz biskup Ryszard Kasyna wskaże prezesa KSM Diecezji Pelplińskiej na najbliższe dwa lata. Zarząd uzupełnią wybrane w drugiej turze Małgorzata Zakrzewska i Julia Łangowska.

          W tym roku utworzono także Komisję Rewizyjną w składzie: Aleksandra Samula, Agata Wasielewska i Dawid Konkel. Komisja będzie pełnić wobec Zarządu rolę kontrolno-wspierającą.

          Tym, których nasi KSM-owicze obdarzyli zaufaniem, gratulujemy i życzymy światła Ducha Świętego, by Jego dary pomagały im wypełniać obowiązki. Równocześnie za zaangażowanie i koordynowanie działań Stowarzyszenia przez ostatnie dwa lata dziękujemy Zarządowi XIII kadencji: Bognie Haftce, Piotrowi Kopie Ostrowskiemu, Agnieszce Dzięgielewskiej, Weronice Chmist, Kindze Bartoszewskiej i Krzysztofowi Bartoszewskiemu, którzy ją zaczęli oraz Agacie Wasielewskiej, Natalii Kuchcie, Aleksandrze Samuli, Małgorzacie Zakrzewskiej i Angelice Dziegielewskiej, które uzupełniły skład ZD po roku.

          W następnej części obrad wybrano tematy rekolekcji. Wiemy już, że zimą spotkamy się w dniach 9 - 13 lutego pod hasłem "Ty druha we mnie masz", a latem w dniach 22 - 30 czerwca pod hasłem "Chcę być jak...".

Po południu podczas pracy w grupach, zebraliśmy wiele pomysłów na przygotowanie corocznej Rady Diecezjalnej. Poznaliśmy również kalendarz formacyjny na najbliższy rok, aby chętni do uczestnictwa w wydarzeniach diecezjalnych i krajowych KSM-owicze już teraz mogli rezerwować sobie ważne terminy. Było też miejsce na wolne wnioski uczestników Zjazdu.

          Wieczorem, radując się z obecności każdego z nas, wzięliśmy udział w zabawie tanecznej, do której dołączyli pelplińscy wolontariusze, pomagający nam m. in. w przeprowadzeniu akcji „Polak z sercem”. Dzień zakończyliśmy adoracją krzyża, podczas której mogliśmy przygotować się do obchodów naszego święta patronalnego.

          W niedzielę nastąpił punkt kulminacyjny Zjazdu - Msza Święta, podczas której 16 dotychczasowych kandydatów z trzech oddziałów – przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Tczewie, Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach oraz Przemienienia Pańskiego i NMP Królowej Polski w Somoninie – a także trzech kleryków z Koła przy Wyższym Seminarium Duchownym złożyło uroczyste Przyrzeczenie, stając się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Przyjmując do wspólnoty nowych młodych ludzi, pragnących przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, zakończyliśmy nasze coroczne święto.

Agata Wasielewska

Zastępca Prezesa Zarządu Diecezjalnego

 

Tożsamość jutra

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży serdecznie zaprasza na projekcję filmu „Tożsamość 1918-2018” połączoną z dyskusją na temat "Tożsamość wczoraj -była, dziś- może jest, jutro czy będzie?”.
Projekcja odbędzie się w sobotę 8 grudnia o godzinie 19.30 na plebanii parafii św. Józefa w Tczewie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.