Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Pucku 2009

 Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych w Pucku


 W dniach od 20 do 22 lutego 2009 roku w Pucku odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży połączona ze spotkaniem Krajowej Rady KSM oraz balem karnawałowym. Gospodarzem spotkania był KSM Archidiecezji Gdańskiej. Zarząd KSM Diecezji Pelplińskiej reprezentowali: prezes – Justyna Wołoszyn, zastępca prezesa – Maciej Dzwonkowski, członek delegat na Krajową Radę ­– Marta Buchowska, sekretarz – Grażyna Wysiecka, skarbnik – Kamil Świder oraz członek zwyczajny – Sylwin Ziorkowski oraz nasz Ksiądz Asystent Diecezjalny Antonii Bączkowski. 

 

Sesja rozpoczęła się w piątek wieczorem Mszą Świętą, a zakończyła w niedzielę obiadem. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością KSM w Polsce oraz w poszczególnych diecezjach. Uczestnicy spotkania nawiedzili również Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza w Swarzewie oraz spotkali się z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Markiem Biernackim. W niedzielę Mszę Świętą odprawił Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, przewodniczący Komisji do spraw Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Polski, Krajowy Duszpasterz Młodzieży.

 

 Zarząd Diecezjalny KSM DP wraz z przyjaciółmi z Rzeszowa
       w czasie Ogólnopolskiej Sesji Zarządów Diecezjalnych w Pucku

Zmarł ks. kan. Józef Empel

Śmierć i pogrzeb
ks. kanonika Józefa Empla

 W poniedziałek 29 grudnia 2008 roku dobiegła nas smutna wiadomość – zmarł ks. kan. Józef Empel (w 74 roku życia i 49 roku kapłaństwa), emerytowany proboszcz parafii Dziemiany. W piątek 2 stycznia 2009 roku o godzinie 11.00 odbył się pogrzeb ks. Kanonika.

Mimo, że odszedł od nas, to jego pamięć pozostanie żywa w sercach ludzi, którzy mieli szczęście Go spotkać. Zwłaszcza głęboko wyrył się w sercach członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej. Od 1992 roku corocznie przyjeżdżali oni do Dziemian aby tam przeżywać swoje spotkanie z Bogiem w czasie letniej formacji KSM. Zawsze otwarty, ciepły i niesłychanie skromny, bohater drugiego planu jak w czasie pożegnalnej Eucharystii wspominali koledzy i współpracownicy Ks. Kanonika.

Księże Proboszczu, Twoje kroki odcisnęły się nie tylko w Dziemianach lecz wszędzie gdzie byłeś. Zawsze z gorącym sercem służyłeś młodzieży. Trzeba było ogromnej odwagi, aby w czasach komunizmu z zabudowań gospodarczych uczynić ośrodek rekolekcyjny – Tobie się to udało. Byłeś nauczycielem dla Księży, dla których parafia Dziemiany była ich pierwszą parafią, wzorem kapłaństwa dla wikarych, którzy „przewinęli” się przez Twoją plebanię. Twoje życie i posługa kapłańska jest dla nas ciągle wzorem do naśladowania.

Dziękujemy Ci Ks. Kanoniku i do zobaczenia w Domu Ojca…

GOTÓW!

 

 Zarząd Diecezjalny i zasłużeni dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej w czasie 15-lecia KSM DP 

 

Ukonstytuowanie Zarządu IX kadencji

 

„W służbie Bogu i Ojczyźnie”
Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Diecezji Pelplińskiej IX kadencji

 

W piątek, 5 grudnia 2008 roku w Pelplinie odbyło się pierwsze po Zjeździe Diecezjalnym spotkanie nowo wybranego Zarządu Diecezjalnego. Było ono szczególne, gdyż było to spotkanie z Księdzem Biskupem Diecezjalnym Janem Bernardem Szlagą, a odbyło się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego. Towarzyszył nam asystent diecezjalny ksiądz Antoni Bączkowski. Podczas tej wizyty podziękowaliśmy za wszelką okazywaną dobroć, pomoc i troskę o KSM diecezjalny, a w dowód wdzięczności wręczyliśmy Księdzu Biskupowi kwiaty. Ksiądz Biskup wyraził nadzieję, że z radością będziemy spełniać powierzone nam zadania. A to co najważniejsze dla nas - wręczył dekret powołujący nowego Prezesa Zarządu Diecezjalnego. Spośród trójki kandydatów wybranych przez Zjazd Ksiądz Biskup Diecezjalny funkcję tę powierzył ponownie Justynie Wołoszyn. Spotkanie zakończyła wspólną fotografia.

Tego samego dnia miało miejsce ukonstytuowanie się Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej IX kadencji. Poszczególne funkcje pełnią:

Prezes – Justyna Wołoszyn (Pinczyn)
Zastępca prezesa – Maciej Dzwonkowski (Chojnice)
Skarbnik – Kamil Świder (Swarożyn)
Sekretarz – Grażyna Wysiecka (Skarszewy)
Zastępca sekretarza – Artur Eichmann (Dziemiany)
Członek delegat – Marta Buchowska (Lębork)
Członek zwyczajny – Sylwin Ziorkowski (Swarożyn)

 Jednak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to nie tylko praca w Zarządzie Diecezjalnym. Liczymy na Waszą modlitwę i wsparcie w dalszym rozwijaniu naszego Stowarzyszenia. Zatem wszyscy na wezwanie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – GOTÓW?” odpowiedzmy głośnym: GOTÓW!!!

Artur Eichmann - z-ca sekretarza
Grażyna Wysiecka - sekretarz

 

 

 

XVII Zjazd Diecezjalny 2008

Wspaniała zimowa aura i rozgrzane serca młodych ludzi, zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zawitały w dniach 21 – 23 listopada 2008 r. do Pelplina – w tych to właśnie dniach odbył się XVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który zgromadził aż 90 osób reprezentujących 38 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych KSM działających w naszej diecezji. Był to dla wszystkich czas intensywnej pracy, a jednocześnie nabrania nowych sił i pomysłów do dalszej pracy formacyjnej.

Zapraszam również do dzielenia się wrażeniami na naszym FORUM.

XVII Zjazd Diecezjalny
Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży
Diecezji Pelplińskiej

 

 

Wspaniała zimowa aura i rozgrzane serca młodych ludzi, zrzeszonych w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży zawitały w dniach 21 – 23 listopada 2008 r. do Pelplina – w tych to właśnie dniach odbył się XVII Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, który zgromadził aż 90 osób reprezentujących 38 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych KSM działających w naszej diecezji. Był to dla wszystkich czas intensywnej pracy, a jednocześnie nabrania nowych sił i pomysłów do dalszej pracy formacyjnej.

 

Rozpoczęcie Zjazdu miało miejsce w piątek. Zaczęliśmy wspólną Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej, a po niej odśpiewaliśmy hymn KSM. W trakcie Zjazdu, podczas spotkania w okręgach mogliśmy wymienić się swoim doświadczeniem pracy w KSM- ie. Jest to bardzo budujące, kiedy słyszymy ile młodych ludzi czynnie uczestniczy w życiu Kościoła. Zjazd jest też spotkaniem, podczas którego planujemy działalność naszego Stowarzyszenia na kolejny rok, dlatego między innymi wybraliśmy tematy rekolekcji letnich i zimowych oraz został nam przedstawiony kalendarz pracy na 2009 rok.

 

W Kościele katolickim trwa obecnie Rok Jubileuszowy z okazji dwutysiąclecia narodzenia świętego Pawła Apostoła, dlatego też na Zjeździe swoją obecnością zaszczycił nas moderator Dzieła Biblijnego w naszej diecezji - ks. prałat Józef Pick, który poprowadził dla nas konferencję pod tytułem „Święty Paweł – Apostoł Narodów”. Podsumowaniem zdobytej wiedzy na temat życia i działalności Świętego był konkurs wiedzy wśród uczestników Zjazdu. Zwycięzcą został Sebastian Chylewski z Tucholi (parafia p.w. Bożego Ciała).

 

Tegoroczne spotkanie było także podsumowaniem 2-letniej kadencji Zarządu Diecezjalnego i Komisji Rewizyjnej, dlatego mieliśmy okazję wysłuchać sprawozdań z działalności tych dwóch organów. W sobotnie popołudnie wszyscy udaliśmy się do Kurii Diecezjalnej i dokonaliśmy wyborów nowego Zarządu Diecezjalnego na kolejne 2 lata.

 

Niedziela, ostatni dzień Zjazdu był dniem szczególnym dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Tego dnia obchodziliśmy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a zarazem święto patronalne KSM. Tego także dnia 24 kandydatów podczas uroczystej Mszy świętej w katedrze pelplińskiej pod przewodnictwem ks. Antoniego Bączkowskiego – Asystenta Diecezjalnego, złożyło przyrzeczenie wiernego służenia Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Stali się oni odtąd pełnoprawnym członkami Stowarzyszenia i rozpoczęli nowy etap na swojej drodze przynależności do KSM-u.

 

Uroczyste podsumowanie XVII Zjazdu Diecezjalnego KSM odbyło się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Podczas akademii, swoim talentem aktorskim podzielili się z nami KSM-owicze z Chmielna z parafii p.w. św. Piotra i Pawła, który zaprezentował sztukę pt. ,,Potrzebuje Cię Chrystus, aby kochać”. Nasze spotkanie ubogacił także zespół muzyczny Kanaan ze Skarszew.

 

Poprzez KSM pragniemy szukać pełni życia w rozmowach, byciu razem, modlitwie i działaniu. Życzymy owocnej pracy formacyjnej wszystkim oddziałom, szczególnie nowopowstałym: w Tczewie (par. p.w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata) i Sianowie, które podczas Zjazdu otrzymały dekrety powołania. Niech formacja KSM-owska przyczyni się do ubogacania naszych serc i dążeniu do świętości – GOTÓW!

 

Zapraszam również do dzielenia się wrażeniami na naszym FORUM. 

Śladami Błogosławionej czyli pielgrzymka do Zabawy 2008

 Śladami Błogosławionej
czyli pielgrzymka do Zabawy

W minioną sobotę w sanktuarium w Zabawie zebrali się KSM-owicze z 16 diecezji, by kontemplując życie i śmierć bł. Karoliny Kózkówny, za Jej wstawiennictwem prosić Boga o łaski dla siebie, swoich bliskich oraz Stowarzyszenia. Wzór pięknego życia i uświęconej śmierci - męczennica w obronie czystości - jest Patronką KSM-owiczów.

 

14 czerwca już po raz drugi pielgrzymowała do Zabawy młodzież Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Sprawczynią wszystkiego była błogosławiona Karolina Kózkówna, która patronuje sanktuarium w podtarnowskiej Zabawie. Pamięć o tej dziewczynie ziemi tarnowskiej trwa do dziś, a jej kult ciągle się rozszerza.

 

Swoją obecnością zaszczycił nas ordynariusz tarnowski bp Wiktor Skworc. Zwracając się do młodzieży powiedział: "Niech nie zabraknie Wam słońca w sercu, tak jak i teraz nie brakuje nam tego ziemskiego słońca." Przypomniał nam o cieple, radości i promieniującej dobroci, które powinny być znakami rozpoznawczymi każdego KSM-owicza. Ekscelencja wspomniał również o przypadającej w tym roku 110 rocznicy chrztu Karoliny. "Kto z nas pamięta datę swojego chrztu?" - pytał retorycznie biskup Skworc. Pewnie niewielu, a pamiętać trzeba, bo sakrament włącza nas do wspólnoty Kościoła, czyni z nas dzieci Boże. Tak też było z Karoliną.

 

Na zakończenie spotkania z młodzieżą ksiądz biskup wręczył przedstawicielom diecezji obrazy bł. Karoliny, będące kopiami wizerunku obecnego podczas Mszy beatyfikacyjnej w Tarnowie w 1987 roku.

 

Następnym punktem pielgrzymki była konferencja pod gruszą, przy której nauczała Karolina. Wygłosił ją kustosz sanktuarium, ks. Zbigniew Szostak. Symbolika tej szczególnej gruszy, bo złożonej z dwóch zrośniętych drzew, wyjątkowo odpowiada postawie młodego chrześcijanina. Grusza stoi samotnie na polanie, którą otacza las. Jest dobrze widoczna z daleka, wybija się z otaczającej przestrzeni. Ma mocne korzenie, dlatego mimo silnych wiatrów i wichur przetrwała ok. 200 lat. Podobnie mocne korzenie wiary i ufności w Boga pozwalają przetrwać każdą zawieruchę i nawałnicę zwątpień, niepewności i przeciwności losu.

 

Po konferencji młodzież udała się na drogę krzyżową szlakiem męczeństwa bł. Karoliny. Echo pieśni niesione wśród konarów bujnego lasu stanowiło niesamowitą oprawę drogi. Atmosfera pozwoliła kontemplować heroiczną ucieczkę i śmierć Karoliny. KSM-owicze aż do ostatniej stacji pozostawali w ciszy modlitwy. Wtedy to dotarliśmy do miejsca, gdzie znaleziono ciało Karoliny. Naoczne doświadczenie miejsca kaźni, mimo że dzieliło nas od tego czasu ponad 90 lat i nie było już tam śladów krwi ani wygniecionej od ciała trawy, przemieniało serca młodych i umacniało w dążeniu do zbawienia.

 

Na koniec KSM-owicze mogli podzielić się swoimi świadectwami ze spotkania bł. Karoliny we własnym życiu. O wzorze, motywacji, przejrzeniu na oczy po poznaniu historii tej świętej dziewczyny mówili przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Wszystkie intencje, prośby, dziękczynienia złożyli na ręce księdza bpa Henryka Tomasika, opiekuna KSM-u z ramienia Episkopatu Polski, który odprawił Mszę Świętą kończącą pielgrzymkę.

 

Błogosławiona niestrudzenie przemienia serca młodych i daje im poznać miłość Boga, która wymaga, ale i darzy łaskami w niezmierzonej obfitości. Warto modlić się za jej wstawiennictwem, bo naprawdę czyni cuda wśród młodzieży. Właśnie ona - córka tarnowskiego Kościoła, Kwiat polskiej ziemi. Już dziś zapraszamy na Urodziny Karoliny 2 sierpnia do Sanktuarium błogosławionej w Zabawie.

Marcin Nowak
Prezes KSM Archidiecezji Krakowskiej


Spotkanie z błogosławioną Karoliną ma charakter osobisty. Poniżej przedstawiamy świadectwa z pielgrzymki do Zabawy organizowanej przez naszą diecezję:

"Dzień 14 czerwca 2008 roku na długo pozostanie w mojej pamięci. Nigdy przedtem nie przeżyłam bardziej poruszających chwil, które od dziś zawdzięczam bł. Karolinie Kózkównie. Na wstępie katecheza, w której użyto alegorii gruszy. Następnie wędrówka śladami męczeńskiej śmierci błogosławionej, której każde rozważania myśli prowadzących odnajdywały odgłos w moim życiu. Posłużyły także jako kolejne wskazówki. Wzruszającym momentem również był dla mnie czas adoracji, w ramach której uczestnicy dawali świadectwa na Bożą obecność w ich życiu za przyczyna bł. Karoliny. Dopiero dziś widząc skromne warunki, w jakich żyła błogosławiona oraz daleka drogę jaka pokonywała do Kościoła mogę z pełną świadomością również dołączyć się do słów naszego wielkiego papieża Jana Pawła II stwierdzając iż "święci są po to ażeby zawstydzać"! Pokora, pełne oddanie się Bogu, pomoc innym powinny posłużyć wszystkim młodym ludziom, aby każdy z nas potrafił odnaleźć prawdziwe wartości człowieczeństwa."

Natalka

"Przyjechałem do Zabawy, aby przebyć drogę śladami bł. Karoliny Kózkówny. Na miejscu mogłem zobaczyć jak wyglądał dom Karoliny i ujrzeć okolicę, w której żyła. Podczas drogi krzyżowej szedłem jej ostatnią za życia drogą i wsłuchiwałem się w rozważania na jej temat. Mogłem usłyszeć jak blisko była Boga, jak potrafiła mu bezgranicznie zaufać, jak podążała drogą, którą jej wyznaczył. W chwili próby nie zawahała się - wybrała Boga. W czasie Mszy św. Bp Henryk Tomasik ukazał nam bł. Karolinę jako żywy przykład Bożych błogosławieństw. Karolina powinna stanowić dla nas wzór jak przejść przez życie. Pokazała nam jak należy dążyć do Boga i w jaki sposób można oddać mu całego siebie."

 

Piotr

"Bardzo interesowało mnie jak żyją ludzie w okolicy, w której kiedyś mieszkała błogosławiona Karolina Kózkówna. Kiedy byliśmy już blisko zauważyłem, że niektóre domy mają w murze małe wgłębienia, w których stała figurka Matki Bożej. Już to świadczyło o wierze tych ludzi. Podczas pobytu w Zabawie można było dowiedzieć się wielu interesujących wiadomości na temat naszej patronki. Podczas drogi krzyżowej mogliśmy zobaczyć miejsca, w których Karolina broniła przed napastnikiem gdzie zginęła. Mogliśmy sobie wyobrazić jak dzielnie walczyła o swój honor i życie. Bardzo podobało mi się Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Jest to przepiękny Kościół, w którym możemy porozmawiać z błogosławioną Karoliną dzięki obecności relikwii w ołtarzu Kościoła. Pielgrzymka do Zabawy była bardzo ciekawym doświadczeniem. Podczas niej mogliśmy bardziej zapoznać się z życiem bł. Karoliny. Dzięki zobaczeniu jak i gdzie mieszkała i jak długo uciekała przed żołnierzem. Polecam wszystkim odwiedzenie Wał Rudy i Zabawy gdyż jest to warte uwagi miejsce, w którym żyła nasza patronka."

 

Sylwin

"W pierwszej kolejności odwiedziliśmy rodzinny dom bł. Karoliny Kózkówny gdyż braliśmy udział w wyjątkowej katechezie. Ksiądz kustosz sanktuarium bł. Karoliny na przykładzie pobliskiej gruszy błogosławionej mówił jak powinna wyglądać nasza wiara. Kolejnym punktem programu była droga krzyżowa, która wiodła ta samą drogą jaką przybyła Karolina od momentu ostatniego wyjścia z domu aż do miejsca śmierci. Droga ta była o wiele bardziej wzruszająca niż ta odprawiana w czasie peregrynacji, gdyż idąc wśród drzew, które były świadkami tych wydarzeń można poczuć świętość tej młodej dziewczyny. Przed Mszą młodzi ludzie, którzy za sprawą bł. Karoliny doznali rzeczy niezwykłych wypowiadali swoje świadectwa. Masza św. miała wspaniała oprawę. W koncelebrze było kilkunastu księży z całej Polski pod przewodnictwem ks. Bpa Henryka Tomasika. Bp wygłosił bardzo dogłębne kazanie na temat ośmiu błogosławieństw, które wcieliła w swoje życie Karolina. W czasie Mszy św. delegacje niosły sztandary kilku KSM-ów diecezjalnych. Na koniec odśpiewaliśmy hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ten hymn odśpiewany przez KSM-owiczów z całej Polski poruszył moje serce."

 

Partyzant