Statut KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży swoją działalność opiera na Statucie, będącym jego najważniejszym dokumentem organizacyjnym. 

Na mocy uchwały  nr 21/383/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 czerwca 2019 roku został przyjęty nowy Statut.

 

STATUT KSM